sábado, 6 de febrero de 2016

PLAN HIDROLÓXICO DA PARTE ESPAÑOLA DA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DO MIÑO-SIL, 2015-2021.

Xa temos novo Plan Hidrolóxico na Conca Miño-Sil e coma viñamos avisando den de hai uns anos compricando a xestión da nosa Comunidade.

Hai xa un tempo vimos insistindo na necesidade de facilitar a referencia catastral de cada acometida. Alguns usuarios sorprendense con estas peticións pero como podemos comprobar a administración non agarda a que nos acostumemos aos novos tempos.
E precisa a colaboura de todos nos para contar cunha información completa das vivendas, dos propietarios, dos habitantes de cada vivenda, da referencia catastral,...
Se queremos ter unha traida con agua de calidade e que cumpra coa lexislación vixente temos que poñermos as pilas e remar xuntos no mesmo sentido.


A aposta ten que ser: 
  • Plantexo problema e plantexo solución
  • Plantexo situación mellorable e plantexo mellora.
Os tempos non están para :
  • Plantexo problema, problema, problema e problema e dame igual a solución.
A administración apreta e apreta forte. Somos quen de conseguilo !!!!!

O novo Plan recollese no:

Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro


O enlace a páxina da Confederación onde se recolle o Plan Hidrolóxico
Solicitude referencia catastral
Dotacions
Publicar un comentario