CONTACTO

PERMANENCIAS

Tódolos primeiros domingos de cada mes a Secretaria da Comunidade fai unha permanencia na sede social da comunidade.
Lugar: Escola de Chan- Chan, 19  Tortoreos-As Neves
Horario: 12:30 a 13:30h

Lembramoslle que sigan na vitrina da Escola de Chan e nesta páxina posibles cambios de datas por forza maior.

Vindeira permanencia: Domingo, 07 de xaneiro de 2018
TELÉFONOS CONTACTO

Secretaría: 986.29.36.94  Deixe a sua mensaxe no contestador e o seu número de teléfono e chamaremolo coa maior brevedade.

Contadores e Recibos: 986.29.36.94 Deixe a sua mensaxe no contestador e o seu número de teléfono e chamaremolo coa maior brevedade. Ou envie un SMS o 622.209.205 ou un correo electrónica a comunidadaguas@gmail.com

Avarías avisar a calqueira membor da xunta directiva


ENDEREZO POSTAL

Comunidad de Usuarios Tortoreos-Liñares
Chan,19  Tortoreos
36449 AS NEVES

WHATSAPP, LINE, TELEGRAM

622209205

CORREO ELECTRÓNICO

comunidadaguas@gmail.com

G+

https://plus.google.com/+AugasBlogspot

FACEBOOK

https://www.facebook.com/comunidadaguas

TWITTER

https://twitter.com/tortoreos

YOUTUBE

https://www.youtube.com/user/ComunidadAugas

LEI ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

-->
De conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Persoais os comuneiros e os solicitantes de acometidas de auga a nosa comunidade, a través da cumplimentación dos diferentes formularios,  prestan o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais facilitados. Estes  datos serán incorporados ao ficheiro “Comunidade de Usuarios Tortoreos-Liñares”, titularidade da entidade de dereito público Comunidade de usuarios Tortoreos-Liñares, inscrito no Rexistro Xeral da Axencia Española de Protección de Datos, cuxa finalidade é a xestión de devandita entidade.
Igualmente informámoslle que poderán exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición establecidos na devandita Lei a través de carta certificada, achegando fotocopia do seu DNI/Pasaporte, na seguinte dirección: Comunidade de Usuarios Tortoreos-Liñares. Responsable Ficheiro LOPD. Chan, 19 Tortoreos- 36449 As Neves.

Cambio de Arquetas