XUNTA DIRECTIVA

 XUNTA DIRECTIVA ACTUAL:


PRESIDENTA
Mª José Núñez González
Liñares

VICEPRESIDENTA
Maria del Carmen Perez Francisco
Vilanova- Tortoreos

TESORERA
María del Carmen Rodríguez Sousa
O Calvario- Tortoreos

SECRETARIA
Mª Elena de Urrestarazu Ucin.
Carballás- Tortoreos

VOGAL
María Rosa Sousa Cambra
O Calvario- Tortoreos


VOGAL
Maria Nieves Rodriguez Francisco
Venda- Tortoreos


VOGAL
Casimiro Iglesias Perez
Venda- Tortoreos


XURADO ACTUAL:


PRESIDENTA

María Rosa Sousa Cambra
O Calvario- Tortoreos

SECRETARIA
Mª Elena de Urrestarazu Ucin.
Carballás- Tortoreos

VOGAL
Concepcion Castro Rocha
O Calvario- Tortoreos

VOGAL
Manuel Rodríguez Castro
O Calvario- Tortoreos

 VOGAL
Jose Antonio Rodríguez Castro
O Calvario- Tortoreos

A Xunta Directiva reúnese periódicamente na Escola de  Chan, sede social da Comunidade.Na vitrina da Escola a Xunta expón calquera nova de interese para os comuneiros.

 Xunta Directiva  25 marzo 2016


PRESIDENTE  Mª José Núñez González.Liñares
VICEPRESIDENTE Maria del Carmen Perez Francisco- Vilanova-Tortoreos
TESORERA  Carmen Rodriguez Sousa-O Calvario- Tortoreos
SECRETARIA  Mª Elena de Urrestarazu Ucin.Carballás- Tortoreos
VOGAL 1  María Rosa Sousa Cambra-O Calvario- Tortoreos
VOGAL 2  Maria Nieves Rodriguez Francisco -Venda- Tortoreos
VOGAL 3  Casimiro Iglesias Perez -Venda- Tortoreos


Xunta Directiva  21 marzo 2015


PRESIDENTE  Mª José Núñez González.Liñares
VICEPRESIDENTE Maria del Carmen Perez Francisco- Vilanova-Tortoreos
TESORERA  Carmen Rodriguez Sousa-O Calvario- Tortoreos
SECRETARIA  Mª Elena de Urrestarazu Ucin.Carballás- Tortoreos
VOGAL 1  María Rosa Sousa Cambra-O Calvario- Tortoreos
VOGAL 2  David Rodriguez Otero -Redondelo- Tortoreos

Xunta Directiva  13 marzo 2014


PRESIDENTE  Mª José Núñez González.Liñares
VICEPRESIDENTE Maria del Carmen Perez Francisco- Vilanova-Tortoreos
TESORERA  Carmen Rodriguez Sousa-O Calvario- Tortoreos
SECRETARIA  Mª Elena de Urrestarazu Ucin.Carballás- Tortoreos
VOGAL 1  María Rosa Sousa Cambra-O Calvario- Tortoreos


Xunta Directiva  05 outubro 2013


PRESIDENTE  Mª José Núñez González.Liñares
VICEPRESIDENTE  Eduardo Rodriguez-Liñares
TESORERA  Carmen Rodriguez Sousa-Tortoreos
SECRETARIA  Mª Elena de Urrestarazu Ucin.Carballás- Tortoreos
VOGAL 1  María Rosa Sousa Cambra-O Calvario- Tortoreos

Xunta Directiva  12 xaneiro 2013


PRESIDENTE  Pedro Hernández Cabadas-Liñares
VICEPRESIDENTE  Eduardo Rodriguez-Liñares
TESORERA  Carmen Rodriguez Sousa-Tortoreos
SECRETARIA  Mª Elena de Urrestarazu Ucin.Carballás- Tortoreos
VOGAL 2  Mª José Núñez González.Liñares
VOGAL 1  María Rosa Sousa Cambra-O Calvario- Tortoreos

Xunta Directiva  Marzal 2011 a Xaneiro 2013:

PRESIDENTE  Pedro Hernández Cabadas-Liñares
VICEPRESIDENTE  Eduardo Rodriguez-Liñares
TESORERA  María de las Nieves Rodriguez Francisco-A Venda- Tortoreos
Mª Elena de Urrestarazu Ucin.Carballás- Tortoreos (En funcións)
SECRETARIA  Mª Elena de Urrestarazu Ucin.Carballás- Tortoreos
VOGAL 2  Mª José Núñez González.Liñares
VOGAL 1  María Rosa Sousa Cambra-O Calvario- Tortoreos


Xunta Directiva Agosto 2006 a Marzal 2011:

PRESIDENTE Jose Manuel Carballido -Liñares
VICEPRESIDENTE Eduardo Rodriguez- Liñares
TESORERA Nieves Rodriguez Francisco A Venda- Tortoreos
SECRETARIA Mª Elena de Urrestarazu Ucin. Carballás- Tortoreos


Xunta Directiva no 1º Encontro Informativo da CUTL forman parte da mesa os representantes das CMVMC de Tortoreos e Liñares e D. Luciano Covelo.