HISTORIA

Fonte: web do IES Pazo da Mercé
Fonte: web do IES Pazo da Mercé

 Estamos a traballar para recoller material (entrevistas, fotografías, documentación ...) e poder facer unha pequena reconstrucción do nacemento da Comunidade.
Calquera axuda neste senso será moi ben recibida.Graciñas.