VER

O NOSO PATRIMONIO
Unha das grandes carencias da nosa Comunidade e a inexistencia dun fondo documental, non so da sua historia senon da sua realidade: un mapa das tubaxes, un rexistro das obras e cambios levados a cabo, imaxes e documentación da situación dos mananciais...
É un traballo longo,moi longo pero esperamos pouco a pouco poñer a disposición de todos a información multimedia sobre o noso patrimonio.

Mina dos Coellos

A mina dos coellos topábase aberta. Calquera podía caer dentro, calquera animal morto podía ontaminala auga. Decidiuse facer unha pequena caseta que tapa as dúas bocas da mina e conten a arqueta que reune as augas destas dúas bocas.
Nova caseta pecha Mina dos Coellos
Arqueta que recole as augas da mina dos coellos