sábado, 22 de marzo de 2014

Consulta analíticas CUTL

As analíticas da traída poden consultarse neste blog na pestaña analíticas ou a través da web da Asociación de Traídas.

METODO 1


Na páxina principal facemos clic en "Estado de tu agua"

Clic "Estado de tu agua"


Na nova páxina escollemos o noso concello: As neves

Escoller As Neves


A continuación escollemos entre as traídas do noso concello a nosa: Tortoreos-Liñares

Escoller Tortoreos-Liñares

A dereita amosaranse as analíticas dispoñibles. De momento non existe un número elevado xa que vimos de comenzar con este proxecto.

Escoller analítica


As analíticas están en formato pdf. Abrirase unha nova ventana co contido completo da analítica. A nosa comunidade está a realizar as analíticas co laboratorio Lema&Bandin pola sua calidade e prezo.

Analítica en formato pdf
METODO 2


Accedemos ao enderezo: ​http://augas.blogspot.com.es/

 
Acceder ao blog
Facemos clic na pestaña "ANALITICAS"
 
Clic en ANALÍTICAS
Escollemos a analítica que queremos consultar e facemos clic sobre ela. 

Facemos clic sobre o nome da analítica

Nunha nova ventana abrirase o documento no formato Google Drive.

Nova ventana co resultado da analítica

No blog pódense atopar novas sobre a nosa Comunidade e en particular na pestaña "Analíticas" pódese acceder aos resultados das analíticas realizados polo laboratorio Lema&Bandín. A elección do laboratorio non é casual, este laboratorio cumpre con tódolos requisitos legais para que as analíticas non so amosen o estado da auga senon que sirvan para cumprir co "Real  Decreto  140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano".
Publicar un comentario