domingo, 6 de septiembre de 2015

NOVA TUBAXE COTO (II)

Continuan as obras no Coto.


O día 01 de setembro continuouse co tramo superior da tubaxe, o que transcurre dende a estrada ata arqueta coñecida como do neumatico (cando no seu dia se botou o formigon a arqueta quedou mais baixa que o firme e se puxo un neumático de coche para nivelar)

Antigua arqueta "do neumático"
O trazado modificado pódese ver na seguinte imaxe en cor azul:

Tramo sustituido en azul

Na nova tubaxe cambiaronse os dous enganches existentes para mellorala conexión.
Rematouse a instalación da tubaxe e posteriormente procedeuse a limpeza do firme e a retirada de escombros. Coa maquinaria oportuna e para non deixar area na estrada esta foi "barrida".

En tramos complexos botouse cemento para evitar que mentras no se vote o asfalto a chuvia mova a terra enlodando a estrada e os accesos.

Quedan instaladas duas chaves de paso, unha delas na zona baixa do Coto para cortar a auga nesta zona e outra na xa mencionada arqueta do neumático.

A maiores instalouse unha nova boca de incendios na parte baixa para en caso de necesidade evitar desprazamentos da motobomba para extinguir lumes.

Deixamosvos algunhas imaxes da apertura de zanxa na zona "alta"(Campiño).Localización antigua tubaxe que cruza a estrada
"Subida" arqueta "do neumático"
O estado actual da obra é o que podedes ver nas imaxes seguintes:


 Parte "baixa" do Coto

Arqueta parte "baixa" Coto

 


     
Cemento en accesos
 Zona enganche casas Bouza


       

Zona tubaxe parte "alta" Campiño
 
  

 

 


 
     


Publicar un comentario