jueves, 17 de enero de 2013

CLORÍMETRO

Lembramos que esta semana estase arranxando a disposición do clorímetro que instalou a Xunta de Galicia.
Xa está instalada a nova placa solar dispois de que a anterior fose roubada.


Estase a dispoñer no Depósito un novo método de rebose de tal xeito que coa axuda de duas aboias a auga rebose antes de entrar no Depósito cando este estea cheo.
Isto faise para que ao clorar a auga no depósito, como é preceptivo, esta non rebose clorada.
En canto estea rematada a obra subiremos coma sempre as fotos.
Non faltará auga mentras dure a obra xa que inda que para facela e preciso desviar a auga dos mananciais estarase controlando a altura do Depósito para que cando sexa necesario se introduzca auga dos mananciais novamente.
Coma xa informamos estamos a empregar auga SO dos mananciais.Publicar un comentario