viernes, 27 de abril de 2012

CONSUMO DE AUGA

Día a día buscamos unha explicación o desfase de metros cúbicos de auga. Cando falamos de desfase falamos somente da auga contabilizada procedente do Concello pero agora que se controla absolutamente cada pinga de auga que sae do Depósito, incluida a procedente dos mananciais, certificamos que o desfase e inda moitísimo maior.

Buscando explicacións pensamos en avarias e recorremos os camiños buscando posibles avarias soterradas pero as cifras que recollemos nos contadores do depósito fan pensar que isto pouco ten que ver cunha gran avaría oculta. Excepto claro que esta avaría "perda" maís ou menos auga en función do tempo atmosférico.
Somentes dous pequenos datos.


Datos Consumo auga Seca vs Choiva

Publicar un comentario