sábado, 18 de febrero de 2012

CONVOCATORIA ASEMBLEA XERAL ORDINARIA

Convocatoria publicada en:  BOP Núm. 31 Páx. 56

Data da reunión:                         03/03/2012
Hora da primeira convocatoria:       17:00
Hora da segunda convocatoria:      17:30
Lugar de reunión:                        ESCOLA DE CHAN      Chan, 19  Tortoreos- As Neves

  • ·           Rógase mostre o D.N.I. a entrada da Asemblea.
  • ·         Só poden votar os titulares.  Para votar en nome do titular é imprescindible o boletín de representacion asinado. Tamen nos casos de  familiares directos (esposa/a, fillos, netos, primos...) e preciso o boletín.

Estimado/a comuneiro/a:

Seguindo instruccións do Sr. Presidente da Comunidade de Usuarios, convócaselle á ASEMBLEA XERAL ORDINARIA     que se celebrará no lugar, data e hora recollidos no encabezamento, conforme a  seguinte

ORDE DO DIA


  1.- Lectura e aprobación, se procede, da Acta anterior
  2.- Lectura e aprobación, se procede, Memoria 2011
  3.- Lectura e aprobación, se procede, Estado de Contas 2011.
  4.- Lectura e aprobación, se procede, Orzamento 2012.
  5.- Lectura e aprobación Altas e Baixas de usuarios da CUTL
  6.- Autorización para actualización dos Estatutos- CUTL, no marco da lexislación vixente
  7.- Autorización para solicitude da renovación concesión da CUTL (CHMS)
  8.- Información: Pozos de Barrena e Tendido Eléctrico
  9.- Información: Canon- Xunta de Galicia
10.- Lectura listado de morosos. Aplicación do periodo executivo
11.- Rogos e preguntas

                                      
Publicar un comentario