miércoles, 1 de noviembre de 2017

IMPORTANTE

É moi importante que lembredes que ata que non teñamos completamente recuperadas as instalacións e teñamos un resultado nas analíticas de auga potable non se pode facer uso da auga para consumo de "boca".
Os danos nas instalacións foron moi importantes e non é posible telas recuperadas en tan curto plazo.
Queremos garantir a potabilidade total da auga, ter todas as instalacións en condicións óptimas para so entón comunicarvos a potabilidade.
Ata entón NON SE PODE FACER USO DA AUGA PARA CONSUMO DE BOCA. Avisa aos teus veciños, axudanos a difundir.
Lembramosvos que tendes a vosa disposición os grupos de zona de whatsapp.
Cada zona ten un grupo onde a Xunta Directiva comunica tódas as novedades e vos nos avisades das avarías, das incidencias de cada zona.
Esta comunicación instantanea permite mellorar noitísimo o intercambio de comunicación.
Se na túa casa, eres comuneiro e non estas no grupo da tua zona AVÍSANOS, non incluimos nos grupos se previamente non temos o voso consentimento.
Nos grupos so se dan novas importantes da Comunidade, non son grupos de fala así que no serán unha molestia para ti, o contrario, son de gran axuda para todos.

AVÍSANOS PARA INCLUIRTE !!!!!  622209205


************************************************************************

Es muy importante que recordéis que hasta que no tengamos completamente recuperadas las instalaciones y tengamos un resultado en las analíticas de agua potable no se puede hacer uso del agua para consumo de "boca".
Los daños en las instalaciones fueron muy importantes y no es posible tenerlas recuperadas en tan corto plazo.
Queremos garantizar la potabilidad total del agua, tener todas las instalaciones en condiciones óptimas para so entonces comunicaros la potabilidad.
Hasta entonces NO SE PUEDE HACER USO DEL AGUA PARA CONSUMO DE BOCA. Avisa a tus vecinos, ayúdanos a difundir.
Os recordamos que tenéis a vuestra disposición los grupos de zona de whatsapp.
Cada zona tiene un grupo donde la Xunta Directiva comunica todas las novedades y os nos avisáis de las averías, de los incidentes de cada zona.
Esta comunicación instantánea permite mejorar muchísimo el intercambio de comunicación.
Si en la tu casa, eres comunero y no estas en el grupo de tu zona AVÍSANOS, no incluimos en los grupos si previamente no tenemos vuestro consentimiento.
En los grupos sólo se dan noticias importantes de la Comunidad, no son grupos de charla así que no serán una molestia para ti, al contrario, son de gran ayuda para todos.


AVÍSANOS PARA INCLUIRTE !!!!!  622209205No hay comentarios: