sábado, 24 de agosto de 2013

URXENTE: DEPOSITOS BALEIROS

·       So recibimos auga dos mananciais nunha cantidade mínima. Non da tempo a que a auga se acumule.
·       Os depósitos están baleiros.
·       Somentes teñen auga as partes baixas da rede.
·       Hai unha previsión de recuperación a última hora da tardiña.

Polo tanto:

1.   Prohíbese o uso da auga ata as 23:00 para recuperar un mínimo de auga nos depósitos.
2.   Prégase a partires das 23:00h  que se use a auga para o imprescindible

Da colaboura de todos depende que recuperemos a auga.

As horas indicadas son unha estimación. De producirse calquera cambio notificarase.
Información puntual nas redes sociais e a través de email a aqueles comuneiros dos que temos os seus enderezos.

comunidadaguas@gmail.com
http://twitter.com/tortoreos
Publicar un comentario