lunes, 2 de julio de 2012

Modelos liquidacion canon publicados

ORDE do 26 de xuño de 2012 pola que se aproban os modelos de declaración e autoliquidación do canon da auga e do coeficiente de vertedura creados pola Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia.

VER DIARIO OFICIAL DE GALICIA (DOGA)

Descargar pdf (Google Docs)
Publicar un comentario