miércoles, 4 de mayo de 2011

RECIBOS 1º SEMESTRE ANO 2010

Xa están enviados os recibos do 1º semestre do ano 2010.
Xunto co recibo enviouse copia da Acta da Asemblea Xeral Ordinaria celebrada o pasado 27 de marzal con motivo da anomalía producida o non aprobarse o orzamento para o vindeiro ano.
Xa que o listado de morosos aparecido na Acta non estaba actualizado enviouse tamen unha actualización de dito listado.
En poucos días enviarase a Convocatoria da Asemblea Xeral Ordinaria cuio único punto da orde do día será o orzamento deste ano.
Publicar un comentario