miércoles, 23 de febrero de 2011

CONVOCATORIA ASEMBLEA


CONVOCATORIA ASEMBLEA XERAL ORDINARIA                                                                                                                            

 COMUNIDAD USUARIOS TORTOREOS-LIÑARES

Data da reunión:                              27/03/2011
Hora da primeira convocatoria:       17:00
Hora da segunda convocatoria:      17:30
Lugar de reunión:                            ESCOLA DE CHAN                                             


Rógase mostre o D.N.I. a entrada da Asemblea.


Estimado/a comuneiro/a:

Seguindo instruccións do Sr. Presidente da Comunidade de Usuarios, convócaselle á ASEMBLEA XERAL ORDINARIA     que se celebrará no lugar, data e hora recollidos no encabezamento, conforme a  seguinteORDE DO DIA
1.- Lectura do Acta anterior.

2.- Estado de Contas.  Aprobación se procede.

3.- Orzamento 2011. Aprobación se procede.

4.- Lectura memoria 2010. Aprobación se procede.

5.- Autorización á Xunta de Goberno entrante para solicitar Subvencións a distintas entidades: Deputación, Xunta de Galicia, outros.

6.- Elección de Xunta de Goberno. Se hai candidaturas pechadas, rógase se presente na Escola de Chan. Domingo 13.03.11 de 12H30 a 13H30. Se hai persoas que, a título individual, están dispostas a exercer un cargo directivo, faciliten os seus datos  na mesma forma.

7.- Rogos e preguntas


Publicar un comentario