jueves, 13 de octubre de 2011

PERIODO PAGAMENTO RECIBO 2º SEMESTRE ANO 2010


Prazo de pagamento en período voluntario: ata o 04 de novembro de 2011 inclusive.
Transcorrido o prazo de ingreso en período voluntario, as débedas serán esixidas polo procedemento de constrinximento e devengarán as correspondentes recargas do período executivo, os intereses de demora e, no seu caso, as costas que se produzan.
Oficina: Escola de Chan, Chan 19. - Tortoreos- As Neves -1os domingos de mes de 12:30 a 13:30h

Unha vez mais, por favor, o facer o ingreso e moi, moi importante indicar:
  • NOME DO TITULAR
  • CONCEPTO DO QUE SE PAGA, por exemplo 2ºS 2010 senon o indican despois costalles moitísimo saber que recibo teñen pago e cal non. 
Lembrenlle o caixeiro da entidade bancaria que poña estes dous datos.


Publicar un comentario